Informace č.j.: JMK 20604/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK  20604/2008

S-JMK 20604/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

19. 3. 2008

 

 

Zápis ze 143. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

 

            dne 10. 2. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které jste požadovali „zaslat zápis z jednání 143. jednání Rady JMK (volební období 2004-2008)“ upřesněnou podáním ze dne 5. 3. 2008.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii zápisu ze 143. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 13. 12. 2007.

 

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 37844/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 20604/2008 OSO ze dne 17. 3. 2008 byly ze zápisu ze 143. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 13. 12. 2007 vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.

 

 

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

Přílohy: dle textu