Informace č.j.: JMK 31648/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

               

 Čj.                                                           SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 31648/2008                     S-JMK 31648/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 18. 3. 2008                                   

 

 

Politická příslušnost členů zastupitelstva - poskytnutí informace

         

 Vážená paní,

 

 

dne 5. 3. 2008 byla na podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o poskytnutí  informace“ (dále jen „Žádost“).

 

 

            Dle Žádosti žádáte „poskytnutí těchto informací:

1.      politické příslušnosti hejtmana jihomoravského kraje a jeho náměstků (jmenovité složení - kandidátní listina)

2.      jmenovité složení a politické příslušnosti rady (kandidát. listina)

3.      politické příslušnosti členů zastupitelstva (jmenovité složení a kandidátní listina)

 

K bodu 1. Vaší žádosti sdělujeme následující informace o hejtmanovi Jihomoravského kraje a jeho náměstcích (jméno, funkce, politická příslušnost):

Ing. Stanislav Juránek – hejtman – pol. příslušnost KDU-ČSL

Ing. Milan Venclík – 1. náměstek hejtmana – pol. příslušnost ODS

Ing. Václav Horák – náměstek hejtmana – pol. příslušnost KDU-ČSL

Ing. arch. Anna Procházková – náměstkyně hejtmana – pol. příslušnost ODS

 

K bodu 2. Vaší žádosti sdělujeme následující informace o složení Rady Jihomoravského kraje (jméno, funkce, politická příslušnost):

MUDr. František Adamec – pol. příslušnost KDU-ČSL, kandidátní listina KDU-ČSL

Vít Blaha – pol. příslušnost ODS, kandidátní listina ODS

JUDr. Marie Cacková – pol. příslušnost KDU-ČSL, kandidátní listina KDU-ČSL

Ing. Václav Horák – pol. příslušnost KDU-ČSL, kandidátní listina KDU-ČSL

Ing. Stanislav Juránek – pol. příslušnost KDU-ČSL, kandidátní listina KDU-ČSL

Ing. Jan Letocha – bez politické příslušnosti, kandidátní listina KDU-ČSL

Ing. Jaroslav Pospíšil    – pol. příslušnost ODS, kandidátní listina ODS

Ing. arch. Anna Procházková – pol. příslušnost ODS, kandidátní listina ODS

RNDr. Miloš   Šifalda – pol. příslušnost ODS, kandidátní listina ODS

Ing. Lubomír Šmíd – pol. příslušnost KDU-ČSL, kandidátní listina KDU-ČSL

Ing. Milan Venclík – pol. příslušnost ODS, kandidátní listina ODS

 

K bodu 3. Vaší žádosti sdělujeme následující informace o politické příslušnosti členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

 

 

titul

jméno

příjmení

politická příslušnost/kandidátní listina

MUDr.

Vojtěch

Adam

Bez politické příslušnosti/KSČM

MUDr.

František

Adamec

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Ing.

Pavel

Balík

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Mgr.

Jaroslava

Baštařová

KSČM/ KSČM

Ing. 

Martin

Bedrava

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Mgr.

Jiří

Bělehrádek

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

 

Vít  

Blaha

ODS/ ODS

Mgr.

Michal

Bortel   

ČSSD/ ČSSD

Mgr. CSc.

Václav

Božek

ČSSD/ ČSSD

Ing. 

Pavel

Březa

KSČM/ KSČM

JUDr. 

Marie

Cacková  

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Mgr.

David

Dallago

ČSSD/ ČSSD

Mgr.

Zuzana

Domesová

ČSSD/ ČSSD

Ing. 

Jana

Drápalová

ZPM/ ZPM

Ing.

Augustin

Forman  

Bez politické příslušnosti /KSČM

Bc.

Igor

Fučík  

ODS/ ODS

MUDr.

Jozef

Fuska  

KSČM/ KSČM

Ing.

František 

Havíř

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Ing. 

Ludvík

Hekrle

KSČM/ KSČM

Ing.

Václav

Horák  

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

 

František 

Houšť

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

 

Jan

Husák  

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Ing. arch.

Dušan  

Jakoubek

ODS/ ODS

Ing.

Stanislav

Juránek

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Ing.

Vincencia

Kaděrová

Bez politické příslušnosti /KSČM

Ing.

Jiří

Kadrnka

ODS/ ODS

 

Jan

Koráb   

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

 

Libor

Kosour  

ODS/ ODS

Ing.

Václav

Košacký

ODS/ ODS

 

Rostislav

Koštial   

ODS/ ODS

Ing. arch.

Zdeněk

Koudelka

KSČM/ KSČM

PhDr. 

Jaroslava

Králová

ODS/ ODS

Ing. 

Jan

Letocha

Bez politické příslušnosti /KDU-ČSL

Doc.ing.arch. 

Jiří

Löw

Bez politické příslušnosti /ZPM

Mgr., M.A.

David

Macek

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Ing. 

Anna

Matějková

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

JUDr. 

Jan

Navrátil

KSČM/ KSČM

 

Stanislav

Navrkal

KSČM/ KSČM

Bc.

Zdeněk

Pavlík

ČSSD/ ČSSD

RNDr.

Miloš

Petrů

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Mgr.

Ivo

Pojezný

KSČM/ KSČM

Ing.

Jaroslav  

Pospíšil

ODS/ ODS

RSDr. Ing. 

Jan

Procházka

KSČM/ KSČM

Ing. arch.

Anna

Procházková

ODS/ ODS

 

Pavel

Prokop  

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

MUDr.

Jiří

Růžička

ČSSD/ ČSSD

 

Vladimír

Ryba   

ODS/ ODS

 

Aleš

Ryšánek   

ČSSD/ ČSSD

MUDr.

Oldřich

Ryšavý  

ČSSD/ ČSSD

 

Andrea

Řičicová

ODS/ ODS

PaedDr. 

Ilona

Sokolová

ODS/ ODS

JUDr. 

Helena

Sýkorová

KSČM/ KSČM

RNDr.

Miloš

Šifalda

ODS/ ODS

Mgr.

Jiří

Šimeček  

ODS/ ODS

MUDr.

Lubor

Šimeček

ODS/ ODS

Mgr.

Vladimír

Šmerda

ODS/ ODS

Ing. 

Lubomír

Šmíd

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

Ing.

Milan

Venclík  

ODS/ ODS

Ing. CSc.

Zdeněk

Vích

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

RNDr.

Mojmír  

Vlašín

Bez politické příslušnosti /ZPM

MUDr.

Radmila

Vondráková

ČSSD/ ČSSD

Ing. 

Alois

Vybíral

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

 

Jaroslav  

Zoubek

ODS/ ODS

 

Ludmila

Živná   

KSČM/ KSČM

 

Jiří

Životský  

KDU-ČSL/ KDU-ČSL

 

 

Veškeré výše uvedené informace jsou také zveřejněny na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Volené orgány.

 

            S  pozdravem

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního