Informace č.j.: JMK 31278/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

               

 Čj.                                                           SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 31278/2008                     S-JMK 31278/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 18. 3. 2008                                   

 

 

 

 

Termíny zasedání zastupitelstva - poskytnutí informace

 

 

            Vážená paní,

 

dne 4. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle které žádáte o sdělení „kdy se budou konat následující zasedání Zastupitelstva vaší městské části? Popř. v kolik hodin je obvykle začátek a kde se zasedání koná?“

 

            K Vašemu dotazu sděluji, že dle schváleného harmonogramu se v I. pololetí roku 2008 budou další zasedání zastupitelstva konat dne 17. 4. 2008 a 12. 6. 2008 vždy od 8:30 hodin ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje ve 3. poschodí, dveře č. 306, na adrese Žerotínovo náměstí 3/5. Termíny a místo konání zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se zveřejňují na internetových stránkách kraje www.kr-jihomorasky.cz v části Volené orgány. Harmonogram na II. pololetí roku 2008 bude schválen na červnovém zasedání a poté bude rovněž zveřejněn na internetových stránkách kraje.

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního