Informace č.j.: JMK 31275/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

               

 Čj.                                                           SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 31275/2008                     S-JMK 31275/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 18. 3. 2008                                   

 

 

 

 

Program zasedání zastupitelstva - poskytnutí informace

 

 

            Vážená paní,

 

dne 4. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace, dle které žádáte o sdělení „kdy se na vašich internetových stránkách objeví program na Zasedání zastupitelstva, konaného dne 17.4.2008?“

 

            K Vašemu dotazu sděluji, že program zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje je zveřejňován v zákonem stanovené lhůtě a to nejméně 10 dní před zasedáním.

Předpokládaný termín zveřejnění programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 17. 4. 2008 je v týdnu od 31. 3. do 4. 4. 2008.

.

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního