foto 1 foto 2

Projekt Odborného léčebného ústavu se blíží realizaci

Společnost Thermal Pasohlávky připravuje projekt výstavby Odborného léčebného ústavu (OLÚ) i v návaznosti na předchozí rozhodnutí akcionářů, již více než 5 let. V roce 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu OLÚ, nicméně projekt byl z důvodu nedostatku finančních prostředků ve společnosti odložen. Po prodeji pozemků společnosti Risesun v lednu 2019 byly znovu zahájeny práce na přípravě výstavby tohoto rehabilitačního ústavu. Aktuálně je projekt v takové fázi připravenosti, že byl 12. prosince 2019 představen zastupitelům Jihomoravského kraje, kteří záměr schválili.

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat ústav s kapacitou 220 lůžek, zajišťující léčebně rehabilitační péči stabilizovaných pacientů, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení s nemocniční péči nejen v Jihomoravském kraji bude zajištěna návaznost zdravotní péče, umožňující komplexní přístup s cílem zlepšení stavu pacientů v co nejkratším termínu a tím i zajištění jejich co nejrychlejšího návratu do běžného života. Aktuálně je připraven detailní záměr pro jednání Zastupitelstva kraje. V případě schválení záměru bude o realizaci i financování celého projektu, rozhodovat zastupitelstvo v únoru 2020. Celková výše investice je cca 530 milionů Kč, která by měla být financována společně z prostředků Thermalu Pasohlávky a Jihomoravského kraje. V případě schválení projektu lze očekávat zahájení stavby v roce 2021 a uvedení do provozu v průběhu roku 2023.

„Aktuálně je již Ministerstvem zdravotnictví ČR vypsáno výběrové řízení na tento typ péče a Thermal Pasohlávky se ho bude účastnit. Jednání proběhne v lednu příštího roku. Již jednáme s nemocnicemi v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina s cílem uzavřít dohody o spolupráci a máme také mnoho podpůrných dopisů od významných kapacit z oboru, které výstavbu OLÚ podporují. Jsme si vědomi, že nejde o malý projekt, ale současně jsme přesvědčeni, že za výše uvedenou částku získá kraj velmi kvalitní a důležitou součást celého systému zdravotnictví na jižní Moravě,“ uvedla radní Jihomoravského kraje Taťána Malá.

Níže vizualizace projektu:
foto JMK