Kalendář akcí 9. 12. - 15. 12. 2019

 

Pondělí

9. prosince


10:30 Brno, Krajský úřad – jednání Rady Jihomoravského kraje, 12:00 – tisková konference po jednání rady (místnost č. 20)

13:30 Brno, Krajský úřad – náměstek hejtmana Jan Vitula přijme konzula Indonéské republiky Dwi Wisnu Budi Prabowo

19:00 Brno, vila Löw-Beer v Brně – Komorní kytara ve vile. Vladislava Bláhu doprovodí španělský kytarista Rubén Parejo.
 

Úterý

10. prosince

16:00 Rychnov nad Kněžnou – jednání Rady Asociace krajů za účasti hejtmana Bohumila Šimka

16:00 Rajhrad, Střední zahradnická škola – vernisáž tradiční vánoční výstavy za účasti náměstka hejtmana Petra Hýblera

17:00 Vyškov, Muzeum Vyškovska – vernisáž výstavy Když příroda spí na téma proměn, kterými procházejí rostliny a živočichové na podzim a jak se připravují na příchod nejchladnějšího období v roce – zimy
 

Středa

11. prosince


13:00 Hodonín, S-centrum – slavnostní ukončení kurzu „Trénování paměti a dalších kognitivních funkcí II, pořádané Univerzitou třetího věku MU Brno za účasti náměstka hejtmana Marka Šlapala

16:00 Kyjov, Centrum služeb pro seniory – Vánoční besídka za účasti náměstka hejtmana Marka Šlapala

11.-13. prosince 2019 – Vlastivědné muzeum Kyjov: Vánoce se blíží… Návštěvníci si mohou vyzkoušet rukodělné práce, postupy a vánoční zvyky mezi něž patří zdobení perníčků a vánočních ozdob, výroba keramiky a ozdob z korálků, věštění z olova, paličkování, práce se dřevem, s kukuřičným šústím a s vlnou (více zde http://www.masaryk.info/akce/1082/  )
 

Čtvrtek

12. prosince

 

8:30 Brno, Krajský úřad – zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje (více zde https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=322972&TypeID=1  )

 

Pátek

13. prosince


11:00 Brno, Střední škola F. D. Roosevelta – vánoční výstava za účasti náměstka hejtmana Petra Hýblera

14:00 - 18:00 Ivančice, muzeum v Ivančicích – Vánoce v muzeu, tvořivá dílna pro děti od 3 let, na které se budou vyrábět originální vánoční ozdoby inspirované poklady ze sbírek Muzea v Ivančicích

 

Sobota

14. prosince

8:30 Blansko, Muzeum Blanenska – 3. adventní sobota. Tvořivá dílna, divadlo, přednáška a jízda parním vlakem za výstavou Vlaky-vláčky-koleje: Historie železnice na Blanensku od modelů po skutečnost (více zde http://www.muzeum-blanenska.cz/clanky/detail/3-adventni-sobota.htm  )

15:00 Břeclav, 17. listopadu 1 a – slavnostní zhodnocení a uzavření roku 2019 Spolku neslyšících Břeclav za účasti náměstka hejtmana Marka Šlapala

 

Neděle

15. prosince

16:00 Kyjov, Vlastivědné muzeum Kyjov – 3. adventní neděle, pásmo adventních písní v podání pěveckého sboru ZPĚVULENKY Z ČELOŽNIC A JEJICH DĚTI (více zde http://www.masaryk.info/akce/1089/  ) 

 

Změna programu vyhrazena