Porada tajemníků s vedením KrÚ JMK 28.11.2019

Pozvánka a program porady (pdf,142 kB)

 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (pdf, 241 kB)
Zastoupení JMK při EU (pdf, 335 kB)
Novela zákona o místních poplatcích (pdf, 344 kB)
Veřejné opatrovnictví - prezentace (pdf, 389 kB), text (doc, 28 kB)
Změny v legislativě agendy pohřebnictví -nový Řád veřejného pohřebiště (docx, 27 kB)
Novelizace legislativy v oblasti odměňování (docx, 26 kB)

Výzva Ministerstva dopravy k součinnosti při koordinaci dopravních omezení na silniční síti (pdf, 1.267 kB)

Dopadová studie rekodifikace stavebního práva - krycí list (pdf, 544 kB), materiál (pdf, 1.886 kB)