Informace k přípravě projektu "Cyklostezka Brno - Jinačovice - Kuřim, úsek R1"

Předmětem projektu je výstavba nové cyklostezky Brno (městská část Kníničky) - Jinačovice za účelem bezpečného dopravní spojení cyklistů a chodců do zaměstnání, do škol a za službami. Délka nově vybudovaného úseku cyklostezky je 2,962 km. Jedná se o první úsek cyklostezky, který bude navazovat na plánovaný úsek Jinačovice - Kuřim. Cyklostezka bude postavena na katastrálním území Brno - Kníničky, Brno - Komín, Rozdrojovice a Jinačovice.

 

Cílem projektu je aktivní zapojení Jihomoravského kraje na zvyšování podílu udržitelných forem dopravy - rozvoj cyklodopravy. Součástí cyklostezky bude nová odpočívka - dřevěný mobiliář pro odpočinek chodců a cyklistů a stojan pro 8 kol (za sedlo). Cílem projektu je umožnit bezpečné spojení mezi obcemi pro cyklisty a pěší mimo komunikaci s motorovou dopravou. Jedná se o první úsek, který bude navazovat na úsek Jinačovice - Kuřim. Mezi těmito obcemi a městem Brnem, které v regionu působí jako přirozené regionální spádové centrum, se generují pravidelné proudy osob dojíždějících za prací, do škol a za službami.

 

Realizace projektu: duben 2018 - říjen 2021

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 500 112 Kč

 

 

Projekt bude podán ve výzvě č. 35 ZS ITI s vazbou na výzvu č. 50 ŘO IROP, č. 60 ITI BMO ODKAZ NA VÝZVU

 

Vedení nové cyklostezky v úseku Brno (Kníničky) - Jinačovice je zakresleno do obrázku níže.

 

 

Bližší informace poskytnou pracovníci oddělení strategického rozvoje:

cyklokoordinátor JMK, Ing. Jaroslav Keprt, keprt.jaroslav@jmk.cz, 54165 1325