Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje

 • prohlášení o přístupnosti webové prezentace Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz
 • popis používaných nestandardních formátů dat
 • kontakt na technického správce webu
   

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace Jihomoravského kraje je vytvořena v souladu s Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky (pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek). Bylo využito zkušeností v Metodickém pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. s přístupností webových stránek získaných zástupci hendikepovaných osob.

Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé internetu – především zrakově a sluchově postižení, osoby s poruchami učení a soustředění a uživatelé se zhoršenou motorikou horních končetin – nebyli jakkoliv diskriminováni při získávání informací od orgánů veřejné správy prostřednictvím webových stránek; a tím napomáhá hendikepovaným uživatelům dosáhnout toho, aby v běžném životě měli stejné nebo alespoň co nejvíce podobné podmínky jako ostatní uživatelé.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou ve výpisech názvů dokumentů doplněny sdělením o typu cílového souboru (souborová přípona nebo ikona použitého formátu) a jeho velikosti.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

 • pdf - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader
 • doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx - k produktům řady MS Office jsou volně ke stažení prohlížeče Word Viewer, Excel Viewer, PowerPoint Viewer, nebo je možné použít kancelářský balík OpenOffice.
 • rtf - dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
 • zip - některé dokumenty mohou být komprimovány z důvodu velikosti, pro dekomprimaci je na Internetu k dispozici řada programů
 • fo - je využíván pro prohlížení formulářů a editaci formulářových dat pomocí volně dostupného programu Software602 Form Filler
   

Kontakt na správce portálu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce portálu webmaster@kr-jihomoravsky.cz