Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-24

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje je základním strategickým dokumentem v oblasti školství na úrovni kraje. Je zpracován v souladu s § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.

Jako strategický dokument Jihomoravského kraje je dále zpracován v souladu s Interním normativním aktem Krajského úřadu Jihomoravského kraje 51/INA-KrÚ Strategické a programové dokumenty (pracovní postup), vydání 3. ze dne 18.09.2014.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém 30. zasedání dne 18.05.2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-24

Schválená verze je ke stažení ZDE (pdf, 5,5 MB), včetně příloh.