Cenu kraje letos získalo celkem devět osobností jižní Moravy, mezi nimi i Bolek Polívka

V sále konventu Milosrdných bratří v Brně se dnes v úterý 5. listopadu 2019 uskutečnilo slavnostní předání Ceny Jihomoravského kraje devíti osobnostem jižní Moravy. O udělení letošního ocenění rozhodli krajští zastupitelé na svém zasedání 19. září 2019. U příležitosti udílení Ceny Jihomoravského kraje předal hejtman Bohumil Šimek Cenu hejtmana Jihomoravského kraje a to paní Ladislavu Tichému, dlouholetému starostovi Dolních Louček, předsedovi Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko a Mikroregionu Porta.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013, Armin Delong v roce 2014, Emil Boček v roce 2015, v roce 2016 pak například in memoriam František Hřebačka (Fanoš Mikulecký), předloni Miroslav Kasáček, v roce 2018 Eva Pilarová.


Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2019 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:
za přínos v oblasti sportu......................................................... ……………………….…Tomáš Bábek
za přínos v oblasti sportu...................................................................................... Josef Černý
za přínos v oblasti vědy......................................................................................... Ivan Foletti
za přínos v oblasti vědy......................................................................................... Jaroslav Vaculík
za práci s mládeží.......................................................................................... ………Miroslav Klepáč
za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu......................................................... Anna Kománková
za přínos v oblasti folkloru...................................................................... ……………Františka Poláčková
za přínos v oblasti folkloru.............................................................................. ……Marie Švirgová
za přínos v oblasti umění.............................................................................. ………Boleslav Polívka


Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za dílo, činnost nebo oblast jednání, které významným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, převzal pan Ladislav Tichý (Cena hejtmana Jihomoravského kraje je udělována na základě rozhodnutí hejtmana, nepodléhá schvalování krajské rady ani zastupitelstva).

Profily jednotlivých oceněných jsou ZDE (docx, 34 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMK