foto 1 foto 2

Porady stavebních úřadů – říjen 2019

Zápis z porady říjen 2019 (pdf, 502 kB)

Přílohy zápisu: Prezentace Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

K problematice posuzování vlivů na ŽP (EIA) (pdf, 500 kB)

Problematika ochrany ZPF (pdf, 1665 kB)