foto 1 foto 2

Kraj má zvýšené ratingové hodnocení

Stabilní provozní hospodaření, nízká zadluženost a silná kapacita financování – to jsou silné stránky hospodaření Jihomoravského kraje, díky kterým byl v říjnu 2019 kraji společností Moody's zvýšen mezinárodní rating na úroveň A1 a národní rating na úroveň Aa2.cz a změněn výhled ratingu na stabilní z pozitivního.

„Jsme kraj, který je v dobré kondici, a to nejen v národním, ale i mezinárodním kontextu. Podařilo se zvýšit úroveň ratingu. Čím vyšší rating, tím menší riziko pro potenciální investory. Jsme rovněž připraveni reagovat na možná úskalí ve formě dodatečné zátěže pro krajský rozpočet v oblasti dopravy. Jižní Morava je v porovnání s ostatními kraji relativně bohatá, se spoustou kvalitních zaměstnavatelů a s velkým potenciálem dalšího rozvoje. Můžeme být právem hrdi na to, že podle tohoto zvýšeného ratingu patříme mezi kraje, které jsou schopny udržet své investice a zdravou úroveň kapitálových výdajů,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Změna ratingu vyplývá ze zlepšení kreditního profilu Jihomoravského kraje skrze solidní provozní hospodaření, snižující se zadlužení a nárůst likvidních rezerv. Tato ratingová změna se rovněž odvíjí od zesílení kreditního profilu České republiky, kdy dne 4. října 2019 došlo ke zlepšení ratingu České republiky na Aa3 z A1 a změně výhledu na stabilní z pozitivního. Solidní provozní hospodaření Jihomoravského kraje je úzce napojeno na růst národní ekonomiky, přičemž obezřetné řízení rozpočtu pomůže dále udržet velmi dobrou kapacitu financování kapitálových výdajů z vlastních zdrojů. Kreditní profil Jihomoravského kraje je však omezen výraznou závislostí na běžných transferech od centrální vlády. Tyto dotace společně se sdílenými daněmi představují 98 % všech provozních příjmů, čímž omezují rozpočtovou flexibilitu kraje.

Cílem ratingového hodnocení je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik kraje, jak je schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým závazkům. Ratingová agentura MOODY´S PUBLIC SECTOR EUROPE provádí pravidelnou interní revizi všech jimi udělených ratingových hodnocení, která se nazývá revize portfolia. Revize portfolia vyplývá z aktualizace dat vztahujících se k vývoji úvěrového rizika. Současný výhled také reflektuje institucionální, makroekonomické a finanční vazby na centrální vládu a předpoklad Moody´s, že finanční a dluhové ukazatele zůstanou stabilní či se dokonce zlepší během následujících 12 až 18 měsíců.

Plný text ratingového hodnocení ZDE (pdf, 679 kB)
foto JMKfoto JMKfoto JMK