Schváleno zadávací řízení na výběr leteckého dopravce pro spojení z Brna do Mnichova

Další krok pro znovuobnovení pravidelné letecké linky z Brna do Mnichova po únorovém krachu společnosti BMI regional udělala dnes (25. října 2019) krajská rada. Schválila zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení na veřejnou zakázku „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z letiště Brno-Tuřany do Mnichova III“.

„Rada zároveň vzala na vědomí, že pokud do uzavření tohoto řízení projeví zájem o provozování pravidelné linky Brno-Mnichov jiný dopravce, a to bez nároku na úhradu kompenzace, bude to důvod pro zrušení tohoto zadávacího řízení,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Obnovení provozování pravidelné letecké linky Brno-Mnichov hodlá Jihomoravský kraj zajistit u nově vybraného leteckého dopravce v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení, a to ve stejném režimu, jako proběhlo zadávací řízení s dopravcem BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED, tj. v režimu závazku veřejné služby.
Hlavní změny v modifikovaném závazku oproti závazku uloženému od 25. 3. 2018 jsou prodloužení doby trvání závazku od 29. 3. 2020 do 28. 3. 2024, navýšení roční výše finanční kompenzace (z důvodu předchozího vyhodnocení provozu, zvýšení cen paliva, inflaci a situaci na leteckém trhu v EU), letadlo s minimálním počtem sedadel 50. Požadavek na minimální počet 11 rotací týdně zůstává zachován.

Linka Brno-Mnichov začala létat v roce 2015, v závazku veřejné služby pak od 21. května 2018 a počty spojů se rozšířily na dva denně v každém směru od pondělí do pátku, v neděli jeden pár spojů. Spoj do Mnichova využívalo zhruba 2200 lidí měsíčně. Za rok 2018 Jihomoravský kraj zaplatil za provozování linky Brno-Mnichov-Brno letecké společnosti BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED necelých 22 milionů korun. V únoru letošního roku tato společnost, která tuto linku provozovala v režimu závazku veřejné služby, zkrachovala. Jihomoravský kraj poté odstoupil od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy a vyhlásil nové nadlimitní zadávací řízení na výběr leteckého dopravce pro provozování linky Brno–Mnichov za podmínek uloženého závazku veřejné služby. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla tehdy doručena žádná nabídka.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr leteckého dopravce bude připravena i v anglickém jazyce. Zadávací řízení obsahující českou a anglickou verzi zadávací dokumentace bude zahájeno cca 5. 11. 2019, lhůta pro podání nabídek končí 3. 2. 2020 v 10:00 hodin. Smlouva s vítězným dodavatelem bude uzavřena v českém i anglickém jazyce. Komunikace dopravce s Jihomoravským krajem během poskytování leteckých služeb může probíhat v českém nebo anglickém jazyce.
foto JMKfoto JMKfoto JMK