Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 2016

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 2016


Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 05.10.2016 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016.
 

Výpis usnesení


Záznam o účinnosti

 

Do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a do dokladové dokumentace lze nahlédnout na adrese:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
kancelář č. 220 a č. 226 (2. patro)
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
 

 

ZÚR JMK - úplné znění

Nápověda
 
ZÚR JMK - záměry v obci ZÚR JMK - názory, připomínky
Nápověda
Nápověda
Nápověda

 

 

 Rozsudky k ZÚR JMK:

 

 

Návrh ZÚR JMK pro veřejné projednání

Návrh ZÚR JMK pro společné jednání

Zadání ZUR JMK