foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj je o krok blíž k aktualizaci zásad územního rozvoje

Už v druhé polovině září letošního roku zahájil Jihomoravský kraj první projednání aktualizace svých zásad územního rozvoje. Samotný návrh a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl zveřejněn na webových stránkách kraje a také na portále www.zurka.cz .

„Už za pár dnů budeme ve fázi, kdy návrh budou moct připomínkovat dotčená ministerstva, všechny obce, brněnské městské části, ale také oprávnění investoři, kteří od nás obdrželi oznámení o zahájení projednání jmenovitě,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Maleček.

Jihomoravský kraj zároveň požádal Ministerstvo zahraničních věcí ČR o předání dokumentace sousedním státům (Slovensko, Rakousko) s nabídkou konzultací.

Společné jednání o návrhu, které je určeno dotčeným orgánům, proběhne 9.10.2019, na něm budou informace k obsahu dokumentu. Také veřejnost má možnost podat připomínky, ty je možné dávat písemnou formou, a to nejpozději do 8. listopadu tohoto roku. „Další možností, pro snadné podání připomínek, je využití aplikace na webu JMK nebo na adrese zurka.cz, kde lze připomínky podávat on-line, elektronické podání má stejnou váhu jako podání poštou na adresu JMK,“ dodal Maleček.

Odbor územního plánování a stavebního řádu následně vyhodnotí všechny obdržené připomínky, vyjádření sousedních krajů, výsledky případných konzultací se Slovenskem a Rakouskem a vyřeší případné rozpory u stanovisek dotčených orgánů. „Pak nás čekají jasné dva kroky. Požádáme Ministerstvo životního prostředí o vydání stanoviska SEA (Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) a druhá žádost bude směřována na Ministerstvo pro místní rozvoj o stanovisko nadřízeného orgánu,“ doplnil Maleček.

Na základě výsledků projednání předloží Odbor územního plánování a stavebního řádu na začátku příštího roku krajským zastupitelům ke schválení výběr nejvhodnějších variant u tří záměrů: Troubsko (D1) – Kuřim, Kuřim – Lysice, Brno-Slatina-obchvat, Slatina-Holubice, zkapacitnění včetně mimoúrovňové křižovatky (MÚK), varianta s MÚK Rohlenka.

„Další veřejné projednání s možností připomínkovat aktualizace bude nejspíše v květnu příštího roku. Pokud vše dobře půjde, předpokládám, že vydání aktualizace zásad proběhne v září 2020,“ uzavřel Maleček.

foto JMKfoto JMKfoto JMK