foto 1 foto 2

Jednala Regionální stálá konference pro Jihomoravský kraj

Integrovaný regionální operační program pro programové období 2021-2027 a národní dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj byly mj. tématem pracovního zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (JMK) v pátek 27. září 2019.

Jednání se v prostorách brněnského sídla krajského úřadu zúčastnili také náměstci hejtmana Martin Maleček a Jan Vitula spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou. Účastníci v pořadí 19. zasedání této neformální instituce se zabývali rovněž zpracováním Strategie rozvoje Jihomoravského kraje po roce 2021.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Další informace na www.rskjmk.cz  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK