foto 1 foto 2

Marek Šlapal: Aktuálně dofinancováváme ty služby, kterým finanční prostředky chybí nejvíce

Jako reakci na svolání tiskové konference neziskových organizací k údajnému netransparentnímu a neférovému rozdělení peněz v sociální oblasti prostřednictvím Jihomoravského kraje (Brno 25. 9. v 11:00) zveřejňujeme vyjádření náměstka hejtmana Marka Šlapala:

Aktuálně dofinancováváme ty služby, kterým finanční prostředky chybí nejvíce. Pro Jihomoravský kraj je zákonem stanoveno 9,21 % prostředků ze státního rozpočtu určeného na sociální služby, což v přepočtu na jednoho občana JMK činí cca 1 200,- Kč. Pro srovnání například v Olomouckém a Zlínském kraji tato částka činí cca 1 800,- Kč na obyvatele. Přitom v Jihomoravském kraji je přes 400 sociálních služeb zařazených v krajské síti. Opět pro porovnání v obou sousedních krajích je těchto služeb zhruba 300 (tedy o čtvrtinu méně). V žádném případě tedy srovnání s jinými kraji není možné. Aby byla ve 100 % pokryta optimální finanční podpora v Jihomoravském kraji, musel by kraj na rok 2019 ze státního rozpočtu obdržet 1.805.680.200,- Kč. V reálu však kraj obdržel pouze 1.485.076.739,- Kč, což činí cca 82 % optimální částky. Celková finanční podpora v letošním roce byla tedy rozdělena mezi sociální služby tak, aby každá sociální služba dosáhla na rovnoměrný podíl ze státní dotace, a to bez ohledu na zřizovatele. Přitom platí, že sociální služba nemůže obdržet vyšší částku, než o kterou žádá. Dofinancování tedy logicky dopadlo příznivěji především ve prospěch těch služeb, kterým k dosažení optimální finanční podpory po únorovém rozdělení dotace z MPSV chybělo nejvíce finančních prostředků. Z přiložené tabulky vyplývá, že právě kritikům dofinancování byla poskytnuta plná nebo téměř plná výše optimální finanční podpory již v únoru 2019,“ řekl náměstek Marek Šlapal.

Veškerá data k výpočtům jsou transparentně uvedena v:
1) Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v úplném znění
2) Krajském informačním systému sociálních služeb Jihomoravského kraj – KISSoS dostupném pro všechny poskytovatele sociálních služeb, kde je uvedena optimální finanční podpora.

Výzvou neziskových organizací k revokaci usnesení zastupitelstva kraje ze dne 19.9.2019 se bude zabývat Rada Jihomoravského kraje na svém pondělním zasedání (30.9.2019).

Přehled celkové poskytnuté finanční podpory pro rok 2019 ZDE (xlsx, 41,1 kB).