Kalendář akcí 23. 9. - 29. 9. 2019

 

Pondělí

23. září

9:00 Brno, Bauerova 5 – prezentace II. etapy dostavby areálu zásahové jednotky krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje za účasti hejtmana Bohumila Šimka

11:00 Brno, Rebešovická ul. (u areálu ŘSD ČR Brno-Chrlice) – slavnostní zahájení výstavby dálničních oddělení policie Chrlice a Podivín
 

 

Úterý

24. září
 

Středa

25. září


9:00 Znojmo, ZZS JMK Pražská 59a
– jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje

10:00 Brno, Veveří 95 – slavnostní zasedání Akademického senátu, Vědecké rady a Průmyslové rady FAST VUT ke 120. výročí založení Fakulty stavební VUT za účasti náměstka hejtmana Martina Malečka

17:00 Rajhrad, Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě – setkání žáků a přátel malíře Petra Skácela, v rámci cyklu StřeDění proběhne vzpomínkové odpoledne věnované malíři Petru Skácelovi s možností komentované prohlídky výstavy Skácelové – ke kořenům
 

Čtvrtek

26. září

14:00 Brno, Krajský úřad – plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

17:30 Hodonín, Masarykovo muzeum, Sál Evropa – přednáška Podkarpatská Rus ve fotografiích Rudolfa Štursy (více zde: http://www.masaryk.info/akce/1046 )
 

Pátek

27. září

 
9:00 Brno, Krajský úřad (místnost 045A) – zasedání Regionální stálé konference Jihomoravského kraje za účasti představitelů kraje

16:00 Brno, vila Löw-Beer – Zahradní slavnost ve vile Löw Beer” u příležitosti oslav 10 let existence Centra pro cizince (více https://www.cizincijmk.cz/cs/eu/ )

27.–29.9 Masarykovo muzeum v Hodoníně, Slovanské hradiště v Mikulčicích: Podzim na mikulčických Valech, Mikulčice III a Styrke, v rámci programového víkendu Podzim na mikulčických Valech se uskuteční letošní třetí akce členů Kmenového svazu Styrke. Kromě ukázek ze života Slovanů v dobovém táboře budou na programu nejen bojové ukázky, ale také dvě přednášky,
(více zde: http://www.masaryk.info/akce/1043  )
 

 

Sobota

28. září

Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje 2019 28. a 29. září od 10 do 17 hodin (více na www.gvuhodonin.cz )

Bučovice, muzeum – nová stálá expozice Životem a časem po Bučovicku, představující život obyvatel na Bučovicku prostřednictvím tematických okruhů, které přibližují nejdůležitější aspekty života člověka v průběhu dějin

 

Neděle

29. září

 

 13:30 Brno, Zelný trh – Svátek seniorů za účasti náměstka hejtmana Marka Šlapala (více na http://svateksenioru.cz/brno2019/  )
 

 

Změna programu vyhrazena