foto 1 foto 2

Dofinancování sociálních služeb – k jejich poskytovatelům míří 130 milionů korun

Jihomoravský kraj na zasedání krajského zastupitelstva 19. září 2019 rozhodne o dofinancování poskytovatelům sociálních služeb.

Dofinancování proběhne v rámci dotačního programu „Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb.“ přímo poskytovatelům sociálních služeb podle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019–2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen Pravidla financování). Výše finanční podpory poskytovatelům bude vypočítaná v návaznosti na stanovené normativy ve srovnání s požadavky poskytovatelů. Kraj je nicméně omezen výší disponibilních prostředků určených na dofinancování. Jihomoravský kraj rozdělí celkem 130 milionů korun, ale v tuto chvíli nelze vypočítat objem dofinancování připadající na jednotlivé druhy poskytovatelů.

„Finance pro poskytovatele sociálních služeb budou rozděleny následovně – částka dofinancování 92,1 milionu korun ze státního rozpočtu bude určena na mzdy a platy. Bude rozdělena pro všechny poskytovatele podle úvazků v přímé péči. Jedná se o postup konzultovaný s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které požaduje, aby byly tyto finance použity na mzdové požadavky poskytovatelů sociálních služeb. Zbylé finanční prostředky od státu – 38 milionů korun – budou rozděleny v souladu s Pravidly financování. Každá služba obdrží tolik procent optimálních nákladů, kolik Jihomoravský kraj obdržel ze státního rozpočtu. Že je tato částka nedostatečná, upozorňujeme neustále. Vzhledem k pracovitosti a obětavosti poskytovatelů sociálních služeb předpokládáme, že se všichni se situací vyrovnají. Kraj nemá žádné další volné prostředky k dispozici. Budeme neustále usilovat o systémovou změnu financování sociálních služeb ze strany státu, aby došlo ke zlepšení situace v Jihomoravském kraji. Současný systém přerozdělení financí na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu je dlouhodobě pro Jihomoravský kraj nevýhodný. Nespravedlnost rozdělení finančních prostředků ze strany státu nás dlouhodobě motivuje v úsilí o změnu financování sociálních služeb, bohužel zatím bez výsledku. V současné době se účastníme každé úterý zasedání pracovní skupiny na ministerstvu a naše požadavky obhajujeme,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

foto JMKfoto JMKfoto JMK