foto 1 foto 2

Třetí ročník ceny Křesadlo – až do 22. října je možné nominovat kandidáty na ocenění

Až do 22. října 2019 je možné nominovat kandidáty na ocenění v 3. ročníku dobrovolnických cen Křesadlo za Jihomoravský kraj.

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, vyzdvihnout práci dobrovolníků a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kdo zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

V Jihomoravském kraji mělo Křesadlo premiéru v roce 2017. Pořádá ho nezisková organizace Maltézská pomoc ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem. Hned první ročník vyvolal velký zájem, veřejnost nominovala 52 lidí ochotných pomáhat, čímž se Jihomoravský kraj ocitl na špici krajů, kde se už soutěž koná.

Více informací najdete na webu https://www.kresadlojmk.cz/  .