foto 1 foto 2

Dočasná síť sociálních služeb v JMK

Dočasná síť sociálních služeb od roku 2017

Dočasnou síť JMK tvoří od roku 2017 nové sociální služby nebo rozšířené kapacity stávajících sociálních služeb nad rámec kapacit stanovených v Základní síti JMK, které jsou na základě realizace neinvestičních projektů plně hrazené z finančních prostředků Evropské unie. Zařazení do Dočasné sítě JMK se uskuteční na základě podání žádosti o vstup do dočasné sítě na již vyhlášenou výzvu, v podobě a termínech stanovenými těmito Pravidly.
 

Pravidla Dočasné sítě služeb (pdf, 243 kB)

Příloha č. 1 Žádost o zařazení do Dočasné sítě (xls, 76 kB)

Příloha č. 2 Čestné prohlášení k žádosti (docx, 92 kB)

Příloha č. 3 Kontakty na koordinátory ORP (docx, 21 kB)

Přehled služeb zařazených do Dočasné sítě k 16.9.2019 (pdf, 325 kB)