foto 1 foto 2

Byl spuštěn informační web pro rozvoj chytrých řešení v obcích na jižní Moravě

První zářijový týden byl spuštěn nový informační web www.smart-jmk.cz . Jeho hlavní úlohou je podpořit rozvoj chytrých řešení v obcích Jihomoravského kraje - inspirovat příklady dobré praxe v ČR i ve světě, prezentovat tematické události a aktuality nebo nabízet cílené dotační příležitosti na chytrá řešení. Web je součástí programu SMART JMK, který spustila Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, a je financován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci závazku veřejné služby.

Jihomoravský kraj se aktivně hlásí k podpoře jižní Moravy jako tzv. smart regionu. Ten podporuje nejenom známější řešení smart city, ale soustředí se na efektivní chytrá řešení v menších obcích na jižní Moravě. Při rozvoji regionu je třeba brát v úvahu zcela jiný kontext, než je tomu v případě velkých měst. Proto nelze vyzkoušené městské procesy jednoduše zkopírovat a očekávat jejich univerzální funkčnost v širším regionu. Program SMART JMK proto respektuje individuální podmínky obce, její obyvatelstvo, ekonomický potenciál a další nutné vlastnosti pro úspěšné zavedení chytrého řešení.
V rámci programu je možné realizovat pilotní projekt chytrého obecního řešení za asistence nezávislého externího experta nebo se například účastnit studijní cesty pro starosty jihomoravských obcí či dalších vzdělávacích akci organizovaných Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy.