foto 1 foto 2

Třetí vlna kotlíkových dotací se blíží – příjem žádostí začne 24. října

Ve čtvrtek 24. října 2019 začíná sběr elektronických žádostí v rámci dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji III. Dotační program v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III“ schválila Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 26. srpna 2019, krajská výzva bude vyhlášena 23. září 2019.

„Cílem nového projektu je, stejně jako tomu bylo u předchozích programů, snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji, prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové ekologické zdroje. Do konce roku 2023 kraj předpokládá výměnu 1 350 stávajících kotlů, vyčerpána by mohla být částka ve výši 134 milionů korun. Kraj počítá s intenzivní propagační kampaní za účelem zvýšení povědomí veřejnosti o dotačním programu, a především o nezbytnosti výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva. V tomto projektu již nebude podporována koupě automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu. Ostatní pravidla se nijak zásadně lišit nebudou,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler.
Projekt navazuje na ukončené programy s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“. V prvním programu bylo provedeno celkem 1 228 výměn kotlů za téměř 139 milionů korun, ve druhém bylo dosud schváleno 1 291 žádostí za 130,9 milionu korun.
Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby se bude pohybovat mezi 75–80 % dle typu pořizovaného zdroje, maximální výše dotace může být ve výši 127 500 korun. Celkový objem finančních prostředků na projekt kraje je cca 134 milionu korun.

Veškeré informace k dotačnímu programu lze získat na webových stránkách Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=396521&TypeID=2  , případně se lze obrátit telefonicky či e-mailem na členy realizačního týmu (kontakty jsou uvedeny na zmíněné webové stránce).