Informace č.j.: JMK 30121/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

               

 Čj.                                                           SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 30121/2008                     S-JMK 30121/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 11. 3. 2008                                   

 

 

 

Usnesení k R52 - poskytnutí informace

 

 

            Vážení,

 

 

dne 1. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – usnesení k R52“ (dále jen „Žádost“).

 

 

            Dle Žádosti žádáte „předat:

a)      kopii podkladového materiálu, který v této věci projednala Rada JMK

b)      kopii podkladového materiálu, který byl předložen zastupitelstvu JMK

c)      záznam o hlasování k bodům jednání zastupitelstva, které se vázaly na jednání o zařazení předmětného bodu na jednání, ke schválení předmětného usnesení a všem dalším hlasováním, které se této věci týkaly“

 

 

K bodu a) Vaší žádosti sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné požadované informace ve smyslu ustanovení  § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k dispozici, neboť o uvedené věci Rada Jihomoravského kraje nejednala.

 

 

            K bodu b) Vaší žádosti Vám v příloze v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy kompletní podkladový materiál, který obdrželi členové Zastupitelstva Jihomoravského kraje na zasedání dne 28. 2. 2008.

 

            K bodu c) Vaší žádosti Vám v příloze v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy hlasování č. 94 o dodatečném zařazení bodu č. 107 do programu jednání zastupitelstva a hlasování č. 95, kterým bylo schváleno usnesení v dané věci. 

 

 

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

 

                                                                                  

Přílohy: dle textu