Informace č.j.: JMK 30113/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.              Čj.:                                     SpZn.:                                          Vyřizuje/linka                      Brno
              JMK  30113/2008                S-JMK 30113/2008 OKP                Bónová/541651266               5. 3. 2008
 
 
„23 ZJMK bod 5“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 –23 ZJMK bod 5“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
„Vážení, žádám o zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní přiložené dokumenty) předloženého bodu 5 na 23. zasedání ZJMK – viz.níže – 5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru“
 
V příloze Vám zasílám elektronickou kopii materiálu pro 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 28.2.2008 „Zpráva o činnosti kontrolního výboru“ včetně všech jeho příloh. Jelikož z materiálu musely být odstraněny osobní údaje zjistitelného subjektu údajů, je současně poštou zasíláno i rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace č.j. 31925/2008 ze dne 5. 3. 2008.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního,
                                                                                     
 
 
 
Přílohy: dle textu elektronicky (24 str.)
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                  541651233                   541651266                    posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz