foto 1 foto 2

Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019

GrandPrix 2019

„Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019” bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Popis a cíl projektu

Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix ČR je významná sportovní akce s dlouhou historií a velkou tradicí. Každý rok přiláká desetitisíce návštěvníků a další miliony diváků po celém světě zhlédnou Grad Prix ČR prostřednictvím médií. Grand Prix ČR má kromě obrovské sportovní důležitosti reálné finanční přínosy pro ekonomiku ČR v řádech stovek milionů korun. Od roku 2016 je pořadatelem akce Spolek pro GP ČR Brno jako neziskový subjekt k tomuto účelu založený, jehož členy jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. a TIC BRNO, příspěvková organizace. K pořádání akce Grand Prix ČR je Spolek pro GP ČR oprávněn na základě promotérské smlouvy se společností DORNA SPORTS, S.L. Privilegium pořádat Grand Prix na svém území mělo v roce 2018 pouhých 15 zemí na celém světě.

Finanční podpora projektu

V roce 2019 poskytlo na akci Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix ČR finanční podporu ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a to dotaci ve výši 55 milionů korun určenou na úhradu zalistovacího poplatku. Jihomoravský kraj se v roce 2019 podílí na financování akce částkou 27,5 milionů korun a město Brno se podílí na financování akce částkou 17,5 milionů korun.

Partneři Spolku pro GP ČR Brno a klíčové činnosti

Klíčovými partnery Spolku pro GP ČR Brno pro pořádání akce jsou společnosti DORNA SPORTS, S.L. a Automotodrom Brno a.s.

Na základě promotérské smlouvy uzavřené se společností DORNA SPORTS, S.L. dne 11. ledna 2016, je Spolek oprávněn pořádat Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky do roku 2020. Každoročně je Spolek pro GP ČR povinen uhradit společnosti DORNA SPORTS, S.L., tzv. zalistovací poplatek opravňující akci uskutečnit. V roce 2019 činí zalistovací poplatek více než 113 milionů Kč a je nejvýznamnější nákladovou položkou akce Grand Prix ČR.

Současně má Spolek na základě smlouvy o přenechání věci k dočasnému užívání zajištěn každoročně do roku 2020 pronájem závodní dráhy, pozemků a prostor v rámci Masarykova okruhu po dobu konání závodu. Zároveň byla k zajištění klíčové realizace sportovní části Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky uzavřena se společností Automotodrom Brno, a.s. smlouva na zajištění realizace sportovní části Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix ČR 2017-2020, tedy do konce období, do kterého má Spolek oprávnění Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky pořádat.

Další klíčové činnosti:

Zajištění prodeje vstupenek a s tím spojené distribuce vstupenek prostřednictvím webu a kamenné prodejny TIC BRNO, příspěvkové organizace statutárního města Brna a prostřednictvím sítě lokálních i zahraničních prodejců. Prodej všech druhů vstupenek, tj. vstupenek na přírodní tribuny, sedadlové tribuny, speciální vstupenky do Campu A a VIP vstupenek.

Propagace Grand Prix ČR dostupnými interními i externími kanály (on-line, tisk, rozhlas, direct marketing). Příprava a realizace předvánoční marketingové kampaně a hlavní červnové kampaně. Příprava a realizace akcí na podporu prodeje, jako například prodejního stánku na výstavě Motosalon či při Velké ceně Německa na Sachsenringu. Příprava a následná distribuce PR textů a tiskových zpráv v souvislosti s novinkami a důležitými informacemi pro potenciální zájemce a návštěvníky Grand Prix ČR.

Zajištění veškerého servisu pro diváky v místě konání Grand Prix ČR. Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení na dodaní jednotlivých nezbytných služeb a dodávek. Zajištění dodavatelů, zejména montovaných sedadlových tribun, velkoplošných obrazovek, toalet a sociálního zařízení, cateringu, úklidových a organizačních služeb v areálu Masarykova okruhu. Zajištění zvláštních linek městské hromadné dopravy pro návštěvníky Grand Prix ČR.

Přínosy projektu

Grand Prix ČR je jedinečnou akcí s velkou tradicí, bohatou historií, vysokou sportovní úrovní, velkou diváckou sledovaností s celosvětovým dosahem a akcí s celospolečenským přesahem. Podnik je skvělou reklamou ČR a navíc přináší i nezanedbatelné reálné finanční přínosy pro region i celou ČR. Dle nezávislé ekonomické studie generuje Grand Prix ČR pro českou ekonomiku nezanedbatelné příjmy na tržbách realizovaných návštěvníky a účastníky této sportovní akce, včetně útraty za ubytování, nákup pohonných hmot, dálničních známek, útraty v restauračních zařízeních apod. Na daňových příjmech pro státní aparát, vyčíslených včetně nepřímých dopadů (multiplikační efekt, daně dodavatelů) generuje akce příjmy přes 180 milionů korun, které v různých formách doputují do státních, krajských či městských pokladen.

Kromě finančních efektů má Grand Prix ČR i celospolečenský dopad v podobě propagace, a tedy rostoucího povědomí o městě Brně, regionu i celé ČR s dlouhodobým pozitivním dopadem na cestovní ruch. Akce přináší i zvýšení zaměstnanosti v podobě vytvoření krátkodobých pracovních míst během Grand Prix ČR, umožnění existence řady podniků (některým hotelům, restauracím vygeneruje období Grand Prix ČR několikaměsíční tržby) či udržování kulturně-sportovního dědictví vzhledem k dlouhé a bohaté historii motocyklových závodů na území ČR.

Návštěvnost GP ČR se od roku 2016 každoročně pohybuje nad 180 tisíci návštěvníků, v roce 2016 činila dle údajů promotéra 181 705 návštěvníků. Dle údajů promotéra se za rok 2016 jednalo o 5. největší diváckou návštěvu v celém seriálu (celkem se konalo 18 velkých cen). V roce 2017 činila návštěvnost 193 834 osob. Dle údajů promotéra se za rok 2017 jednalo o 4. největší diváckou návštěvu v celém seriálu. V roce 2018 dosáhla návštěvnost 187 348 návštěvníků. Oficiální návštěvnost podniků MS silničních motocyklů se uvádí za všechny dny doby konání, tedy obvykle od pátku do neděle.

Živé přenosy seriálu MotoGP se dostanou až do 207 zemí po celém světě a dosáhnou do 427 milionů domácností. Přenosy byly vysílány například na TV kanálech Eurosport, Fox Sports, Sky, ESPN, BT Sport, Francetv Sport, Nova Sport a dalších.

 

Foto Velká cena 2019 Foto Velká cena 2019 Foto Velká cena 2019