Informace č.j.: JMK 30179/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
  


 

           Čj.                                               SpZn.                                               Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 30179/2008                       S - JMK 30179/2008 OKP                       Mgr. Doleželová/541651213                      12. 3. 2008
 
 
„Výhledové řešení silniční sítě v Břeclavi v souvislosti s přípravou stavby obchvatu města“
- poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 2. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – Výhledové řešení silniční sítě v Břeclavi v souvislosti s přípravou stavby obchvatu města“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti mj. uvádíte: „Odkazujeme na úkol daný Radě JMK: Úkol č. : R 53/47b – Výhledové řešení silniční sítě v Břeclavi v souvislosti s přípravou stavby obchvatu města. Požadujeme předat veškerou korespondenci v dané věci, a to za období od 1.1.2006.“.
 
K Žádosti Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
-         kopii dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 29529/2006 ze dne 6. 3. 2006 s názvem „Záměr převodu silničního majetku v souvislosti s výstavbou obchvatu Břeclavi I/55“ včetně přílohy, kterou je „Výpis usnesení z 53. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 1.2.2006“.
  
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   
 
 
Přílohy: dle textu (2 A4 jednostranné)