foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Evropská unie

Náhled
16.05.2018

Grantový kalendář (květen 2018) - katalog dotací

katalog dotací (pdf; 7,4 MB) 

Náhled
26.11.2018

Regionálne poradenské centrum SK–CZ

Náhled
06.03.2018

SoMoPro 3

Náhled
25.09.2018

OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Náhled
26.11.2018

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

31.10.2018

Poskytování bezplatné stravy dětem - OP PMP

Náhled
07.03.2018

Udržitelnost Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

Náhled
18.12.2015

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravského kraje

Výzva č. 1 k podávání žádosti o dotaci v rámci tzv. kotlíkových dotací, včetně Dotačního programu. (2,75 MB, zip)  

Náhled
23.10.2018

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

31.01.2018

Kreativní Evropa/Creative Europe (2014−2020)

18.03.2013

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

09.10.2014

Vzdělávání úředníků a volených zástupců Jihomoravského kraje

20.12.2012

Zkvalitnění personálních činností na Krajském úřadu Jihomoravského kraje

Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

Regional Cooperation Management CZ-AT – Podpora přeshraniční spolupráce a partnerství Regional Cooperation Management CZ-AT – Podpora přeshraniční spolupráce a partnerství

Zdraví - Gesundheit - přeshraniční projekt integrované zdravotní péče Zdraví - Gesundheit - přeshraniční projekt integrované zdravotní péče

Team Morava - řešení mimořádných situací Team Morava - řešení mimořádných situací

Přeshraniční projekt - řešení mimořádných událostí jižní Moravy a Dolního Rakouska Přeshraniční projekt - řešení mimořádných událostí jižní Moravy a Dolního Rakouska


Operační program Přeshraniční spolupráce Slovensko - Česká republika 2007-2013

Cykloturistika Jižní Moravy Cykloturistika Jižní Moravy


Operační program Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa 2007-2013

Centrope - středoevropský region Centrope - středoevropský region


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO

eGON Centrum Jihomoravského kraje eGON Centrum Jihomoravského kraje

Zajištění vybraných sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji


Operační program Technická pomoc 2014–2020

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje


7. rámcový program

SoMoPro - regionální grantový program SoMoPro - regionální grantový program


Národní program azylového, migračního a integračního fondu

Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Integrace cizinců v Jihomoravském kraji