UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Regionální rozvoj

30.04.2021

Prostorová analýza malých vodních ploch

Náhled
15.01.2021

Dotační katalog 2021

(pdf, 638 kB) 

Náhled
14.12.2020

Rešerše podkladů k problematice sucha a hospodaření s vodou v Jihomoravském kraji

(zip, 15,6 MB) 

05.10.2020

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027

Náhled
13.01.2020

Dotační program Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2020

úplné znění včetně příloh (.pdf 1,3 MB) 

24.03.2021

Aktualizace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

11.09.2020

Projekt "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury"

Náhled
14.01.2019

Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK v roce 2019 - úplné znění včetně příloh

PDF (17,5 MB) 

Náhled
15.04.2021

Regionálne poradenské centrum SK–CZ

17.12.2020

Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji

03.07.2018

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021

01.06.2017

Průzkum zaměstnanosti k 31. 12. 2016

Náhled
15.04.2021

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

30.04.2021

Poskytování bezplatné stravy dětem - OP PMP

Náhled
07.03.2018

Udržitelnost Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

Náhled
30.04.2021

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

Náhled
22.07.2020

OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

18.05.2016

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016–2023