foto 1 foto 2
Olympijský festival Cena hejtmana za společenskou odpovědnost - do 31.1.2018 včetně Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Regionální rozvoj

01.11.2017

Publikace Mladá generace v Jihomoravském kraji

04.09.2017

Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji

02.01.2018

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021

01.06.2017

Průzkum zaměstnanosti k 31. 12. 2016

Náhled
11.12.2017

OP INTERREG V-A Slovensko - Česká republika 2014- 2020

05.10.2017

Poskytování bezplatné stravy dětem - OP PMP

Náhled
29.06.2017

Udržitelnost Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

Náhled
11.09.2017

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

Náhled
15.11.2017

OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

18.05.2016

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016–2023

15.11.2016

Jihomoravský kraj vydal brožuru „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“

Náhled
27.03.2017

Atlas krajiny České republiky

Náhled
23.01.2017

Dotační programy pro obce a nestátní neziskové organizace v území kraje v roce 2017

(pdf, 905 kB) 

28.07.2015

Tematický atlas Jihomoravského kraje

13.11.2014

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017

06.01.2016

Komplexní dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31.12.2012

09.04.2013

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

Náhled
28.05.2012

Ocenění na Tourmap 2012

Významná ocenění získal Krajský úřad Jihomoravského kraje na 9. mezinárodní kartografické přehlídce TOURMAP, která se uskutečnila ve dnech 17. – 20. května 2012 na Výstavišti v Praze. 

03.02.2011

Vývoj lázeňství v Jihomoravském kraji

14.08.2015

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013

21.10.2016

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje

25.10.2012

Zápisy ze zasedání RRLZ

18.08.2016

Rozvoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji

(strategické a koncepční dokumenty kraje a zajímavé odkazy)