foto 1 foto 2
Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením Využití internetu v domácnosti - průzkum Výběr školy v Jihomoravském kraji UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Sociální oblast

23.09.2020

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Náhled
17.07.2020

Veřejné opatrovnictví 2020

(pdf, 299 kB) 

Náhled
22.06.2020

Podpora vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Cílem dotačního programu je prostřednictvím finanční podpory kraje přispět vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem pozemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2. 

Náhled
26.06.2020

Smlouva_ip_Obec_Petrovice_JMK063369_20_OSV

Náhled
26.06.2020

Smlouva_ip_Statutární_město_Brno_JMK063370_20_OSV

Náhled
26.06.2020

Smlouva_ip_Město_Moravský_Krumlov_JMK063368_20_OSV

Náhled
22.06.2020

„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2020

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. 

Náhled
22.06.2020

„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2020

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji. 

Náhled
22.06.2020

„Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2020

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací. 

Náhled
22.06.2020

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje pro rok 2020

Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 a § 105 zák.č. 108/2006 Sb. 

Náhled
07.02.2019

Metodické setkání k veřejnému opatrovnictví 2019

(pdf, 463kB) 

Náhled
16.01.2019

Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2019

(zip, 874 kB) 

Náhled
16.01.2019

Dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2019

(zip, 728 kB) 

Náhled
16.01.2019

"Dotační program na podporu pečujících osob" pro rok 2019

(zip, 800 kB). 

Náhled
18.09.2019

Veřejné opatrovnictví - nejčastější otázky

(pdf, 190 kB) 

12.02.2021

Informace k registraci poskytovatelů sociálních služeb

05.02.2018

Zprovoznění nových webových stránek sociálně-právní ochrany dětí

10.01.2018

Maminky v porodnicích dostávají Manuál pro rodiče

Náhled
29.11.2017

Veřejné opatrovnictví - metodické dny pro obce

(pdf, 397 kB) 

01.02.2018

Individuální projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK II"

(pdf, 212 kB) 

Náhled
25.05.2016

Určitě si poradíte 2016

(docx, 663 kB) 

Náhled
22.10.2015

Koncepce rodinné politiky na období 2015-2019

(pdf, 1.16 MB) 

Náhled
27.07.2015

Dobrá praxe opatrovnictví - publikace MPSV

(pdf, 6.41 MB) 

23.06.2015

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

Náhled
05.02.2021

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(pdf, 400 kB)