foto 1 foto 2
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Sociální oblast

Náhled
16.03.2020

Podpora vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Cílem dotačního programu je prostřednictvím finanční podpory kraje přispět vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem pozemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2. 

Náhled
16.03.2020

Smlouva_ip_Obec_Petrovice_JMK063369_20_OSV

Náhled
16.03.2020

Smlouva_ip_Statutární_město_Brno_JMK063370_20_OSV

Náhled
16.03.2020

Smlouva_ip_Město_Moravský_Krumlov_JMK063368_20_OSV

Náhled
14.01.2020

„Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2020

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. 

Náhled
14.01.2020

„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2020

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji. 

Náhled
14.01.2020

„Dotační program na podporu pečujících osob“ pro rok 2020

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací. 

Náhled
25.10.2019

Výzva k podání žádosti o poskytnutí FP č. 2 - rok 2020 – 1. kolo

(docx, 23 kB) 

Náhled
02.10.2019

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje pro rok 2020

Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 a § 105 zák.č. 108/2006 Sb. 

Náhled
01.10.2019

Výzva k podání žádosti o poskytnutí FP č. 1 - rok 2020 1. kolo

(pdf, 36kB) 

17.09.2019

Dočasná síť sociálních služeb v JMK

17.12.2019

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020

Náhled
07.02.2019

Metodické setkání k veřejnému opatrovnictví 2019

(pdf, 463kB) 

Náhled
16.01.2019

Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2019

(zip, 874 kB) 

Náhled
16.01.2019

Dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2019

(zip, 728 kB) 

Náhled
16.01.2019

"Dotační program na podporu pečujících osob" pro rok 2019

(zip, 800 kB). 

Náhled
18.09.2019

Veřejné opatrovnictví - nejčastější otázky

(pdf, 190 kB) 

Náhled
09.10.2018

Výzva k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 3 v rámci dotačního programu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2019

(zip 1,56 MB) 

08.10.2018

Elektronický katalog sociálních služeb

Náhled
21.09.2018

Dodatek č. 1 k Pravidlům pro léta 2019-2020

(pdf, 388kB) 

Náhled
21.09.2018

Pravidla financování pro 2019-2020

(pdf,1175kB) 

11.12.2019

Informace k registraci poskytovatelů sociálních služeb

05.02.2018

Zprovoznění nových webových stránek sociálně-právní ochrany dětí

10.01.2018

Maminky v porodnicích dostávají Manuál pro rodiče

Náhled
29.11.2017

Veřejné opatrovnictví - metodické dny pro obce

(pdf, 397 kB) 

17.12.2019

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 -2020

Náhled
04.07.2017

Informace obcím k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

(pdf, 343 kB) 

01.02.2018

Individuální projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK II"

(pdf, 212 kB) 

Náhled
25.05.2016

Určitě si poradíte 2016

(docx, 663 kB) 

Náhled
22.10.2015

Koncepce rodinné politiky na období 2015-2019

(pdf, 1.16 MB) 

Náhled
27.07.2015

Dobrá praxe opatrovnictví - publikace MPSV

(pdf, 6.41 MB) 

Náhled
15.05.2015

Dotace V růžovém sadu 028481 15 OSV 1

(pdf, 62,2 kB) 

Náhled
01.12.2014

Metodika pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK - 2. vydání

(pdf., 600 kB) 

Náhled
11.11.2014

MPSV varuje před podvodnými poskytovali sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

(pdf, 136 kB) 

Náhled
22.10.2014

Informace k roli odpisů v hodnocení a k některým údajům v žádostech o dotaci

(doc, 399 kB) 

23.06.2015

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

Náhled
07.01.2014

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(pdf, 400 kB)