Areál bývalého domova mládeže v Znojmě je nabídnut k prodeji

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 24. června 2019 schválila záměr prodeje bývalého domova mládeže v Znojmě za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 24,61 milionu korun.

Jedná se o komplex dvou vzájemně propojených objektů složený z šestipodlažního ubytovacího objektu a přilehlého zčásti dvoupodlažního objektu s provozním a technickým zázemím, který byl postaven kolem roku 1976 pro účely ubytování žáků střední školy (domov mládeže), přičemž k tomuto účelu sloužil až do roku 2011. V současné době je předán k hospodaření Nemocnici Znojmo, která jej nevyužívá a pronajímá jej. Nájemce s nemocnicí spolupracuje v oblasti nastavení ošetřovatelské péče a edukaci rodinných příslušníků pacientů po těžkých úrazech a dalších závažných zdravotních komplikacích s trvalými nebo dlouhodobými následky.
„S ohledem na charakter současného využití považuje Jihomoravský kraj za vhodné stanovit si při prodeji podmínky pro další využívání komplexu. Záměr prodeje je tedy koncipován tak, že zájemci berou na vědomí, že Jihomoravský kraj jako prodávající požaduje, aby kupní smlouvou bylo současně zřízeno reálné břemeno zatěžující prodávané pozemky spočívající v závazku budoucího vlastníka užívat pozemky výhradně za účelem poskytování zdravotních služeb a přechodného ubytování a další potřebné péče osobám, které jsou závislé na cizí pomoci, a spolupracovat v těchto oblastech s Nemocnicí Znojmo. Před uzavřením kupní smlouvy pak bude uzavřena dohoda o spolupráci mezi kupujícím a Nemocnicí Znojmo, týkající se poskytování zdravotních služeb a přechodného ubytování a další potřebné péče osobám, které jsou závislé na cizí pomoci,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Podrobné informace jsou zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=393678&TypeID=61 .