Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na Facebooku
 
KŘESADLO - ocenění pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Výročí bitvy u Slavkova Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
17.11.2017

Vzpomínkový akt u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii

U památníku tří odbojů na Rooseveltově ulici v Brně se dnes 17. listopadu 2017 uskutečnil vzpomínkový akt u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Mezi přítomnými byli také náměstci hejtmana Taťána Malá a Martin Maleček... 

Náhled
16.11.2017

Hejtman zamířil na Boskovicko

Dětskou léčebnu se speleoterapií v Ostrově u Macochy a městys Svitávku navštívil hejtman Bohumil Šimek při své čtvrteční (16. listopadu 2017) pracovní cestě na Boskovicko... 

Náhled
16.11.2017

Konference „Hledáme své kořeny“

Mezigenerační komunikace, porozumění a spolupráce byly tématy konference s názvem Hledáme své kořeny, která se 16. listopadu 2017 konala v Brně. Akci, která se uskutečnila v rámci projektu Sbližujeme generace a aktivně stárneme v Jihomoravském kraji, zahájil náměstek hejtmana Marek Šlapal... 

Náhled
16.11.2017

Budova krajského úřadu se rozzáří purpurovou barvou

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 17 hodin do 2 hodin následujícího dne se bude z oken Krajského úřadu Jihomoravského kraje linout purpurová záře 

Náhled
14.11.2017

Úspěšní studenti středních škol převzali ocenění

Představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem v úterý 14. listopadu 2017 předali ocenění žákům středních škol z Jihomoravského kraje, kteří dosáhli úspěchů (1. – 3. míst) v celostátních a mezinárodních kolech vědomostních soutěží.... 

Náhled
14.11.2017

Hejtman se setkal s válečnými veterány

S více než třicítkou válečných veteránů a příslušníků projektu Péče o válečné veterány se v úterý 14. listopadu 2017 v Brně setkal hejtman Bohumil Šimek. Stalo se tak na neformálním setkání v prostorách sídla krajského úřadu, které se uskutečnilo u příležitosti Dne válečných veteránů... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…