foto 1 foto 2
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Životní prostředí

12.06.2019

Prezentace ze semináře 7.6.2019 pro majitele vodohospodářské infrastruktury, který byl pořádán Jihomoravským krajem a Ministerstvem zemědělství a zabýval se problematikou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

23.08.2019

Zóny havarijního plánování JMK

Náhled
29.04.2019

ODBORNÁ ZPRÁVA - BRNO-ZVONAŘKA - vyhodnocení kvality ovzduší 9/2018 – 2/2019

(pdf 18,3 MB) 

Náhled
17.06.2019

Akční plán EVVO na období 2019-2020

(pdf, 487 kB) 

Náhled
14.01.2019

příloha č.1 Specifikace drobného zemědělského podnikatele

Náhled
14.01.2019

příloha č.2 Seznam katastrálních území v JMK

(xlsx, 33kB) 

Náhled
14.01.2019

příloha č.3 Příklady výpočtu dotace

Náhled
14.01.2019

příloha č.4 Vzor smlouvy DT 1

(pdf, 302 kB)) 

Náhled
14.01.2019

příloha č.5 Vzor smlouvy DT2

Náhled
14.01.2019

příloha č.6 Vzor rozpočet

Náhled
14.01.2019

Dotační program_DP_sucho_zeleň_2019

(pdf, 232 kB) 

01.10.2018

Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

19.12.2018

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií

Náhled
02.07.2018

Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

01.06.2018

Přírodní parky Jihomoravského kraje - mapa

Náhled
23.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy

Náhled
03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

Náhled
03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

Náhled
12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

Náhled
27.08.2019

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

15.05.2019

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

12.08.2019

Záplavová území

27.03.2017

Odborné publikace Ochrany přírody

15.06.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí