foto 1 foto 2
Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením Křesadlo - nominovat dobrovolníka UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Životní prostředí

25.08.2020

Pozvánka na seminář Hospodaření s dešťovou vodou (Brno, 15. 9. 2020)

Náhled
20.04.2020

Sborník Voda pro Jihomoravský kraj

(pdf, 3,00 MB) 

Náhled
07.04.2020

Evropský projekt STARGATE - 1. průzkum

Náhled
24.03.2020

Informace pro účastníky řízení – prominutí zmeškání lhůty z důvodu nouzového stavu

(pdf, 158 kB) 

20.02.2020

Africký mor prasat - přehled nařízení Státní veterinární správy

Náhled
09.01.2020

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány platný od 01.01.2020

(docx, 26,7 kB) 

Náhled
11.11.2019

Evropský projekt STARGATE

Náhled
11.11.2019

Upozornění lékárnám

(pdf, 240 kB) 

17.02.2020

Prezentace ze semináře 7.6.2019 pro majitele vodohospodářské infrastruktury o problematice zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

13.08.2020

Zóny havarijního plánování JMK

Náhled
29.04.2019

ODBORNÁ ZPRÁVA - BRNO-ZVONAŘKA - vyhodnocení kvality ovzduší 9/2018 – 2/2019

(pdf 18,3 MB) 

Náhled
17.06.2019

Akční plán EVVO na období 2019-2020

(pdf, 487 kB) 

Náhled
14.01.2019

příloha č.1 Specifikace drobného zemědělského podnikatele

Náhled
14.01.2019

příloha č.2 Seznam katastrálních území v JMK

(xlsx, 33kB) 

Náhled
14.01.2019

příloha č.3 Příklady výpočtu dotace

Náhled
14.01.2019

příloha č.4 Vzor smlouvy DT 1

(pdf, 302 kB)) 

Náhled
14.01.2019

příloha č.5 Vzor smlouvy DT2

Náhled
14.01.2019

příloha č.6 Vzor rozpočet

Náhled
14.01.2019

Dotační program_DP_sucho_zeleň_2019

(pdf, 232 kB) 

01.10.2018

Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

13.08.2020

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupin A a B dle zákona o prevenci závažných havárií

Náhled
02.07.2018

Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

10.06.2020

Přírodní parky Jihomoravského kraje

Náhled
23.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

Náhled
03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

Náhled
03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

Náhled
12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

Náhled
25.09.2020

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

17.02.2020

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

10.08.2020

Záplavová území

27.03.2017

Odborné publikace Ochrany přírody

17.10.2019

Posuzování vlivů na životní prostředí