Lávka přes Švýcarskou zátoku na Vranovské přehradě je opět funkční a slouží veřejnosti

Do užívání veřejnosti byla 28. června 2019 předána lávka přes Švýcarskou zátoku na Vranovské přehradě. Dílo v hodnotě více než 19 milionů korun (z toho přispěl Jihomoravský kraj téměř 17 miliony korun) bylo hotovo za deset měsíců.

Došlo přitom k významným úpravám na celém objektu lávky. Návštěvník se projde po nové mostovce, obnoveny jsou celkové povrchové nátěry a opraveny izolační vrstvy odolné proti vodě. Proběhla také celková úprava a stabilizace nosných betonových podpěr, pro zvýšení bezpečnosti veřejnosti bylo u vstupu na lávku pořízeno nové zábradlí, proti nežádoucím vjezdům motorových vozidel (kromě integrovaného záchranného systému) byly nainstalovány zábrany a pro zvýraznění celé jedinečné konstrukce lávky jako dominanty Vranovské přehrady bylo doplněno led osvětlení.

„Za tímto viditelným výsledkem stojí velmi dobrá spolupráce mezi strategickým poskytovatelem zdrojů financování opravy Jihomoravským krajem, investorem městysem Štítary, zhotovitelem akce firmy Firesta, místními obcemi a podnikateli a dalšími subjekty. Těmto všem patří na místě poděkování,“ uvedl při otevření lávky radní kraje Petr Hýbler. Nyní 252 m dlouhá lávka společně s nově opravenou korunou hráze Vranovské přehrady (kde byl investorem s.p. Povodí Moravy) bude sloužit široké veřejnosti (místním a turistům), obcím, podnikatelům ke zlepšení kvality života, rozvoji cestovního ruchu a s tím souvisejících podnikatelských aktivit. „Tato akce potvrzuje, že jedním z cílů Jihomoravského kraje je podporovat rozvoj území, která patří mezi dlouhodobě k hospodářsky slabší a mezi ně Vranovsko patří,“ zdůraznil Petr Hýbler.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK