Nové prázdninové uzavírky v Brně na silnicích I. třídy

Silnice I/42 – Velký městský okruh (VMO)


Husovický tunel: 01.07.2019 - 30.08.2019 – úplná uzavírka včetně obou předpolí

Objízdná trasa:
Směr Husovice – Královo Pole:

Osobní vozidla: ul. Provazníkova, Merhautova, Porgesova
Nákladní vozidla: ul. Provazníkova, Drobného, Sportovní

Směr Královo Pole – Husovice:
Osobní vozidla: ul. Porgesova, tř. Generála Píky, Provazníkova
Nákladní vozidla: ul. Sportovní, Drobného, Provazníkova

Důvod uzavírky: obnova technologických zařízení Husovického tunelu

 

Ul. Otakara Ševčíka: 01.07.2019 - 30.08.2019 – částečná uzavírka

Průjezd po silnici I/42 VMO zůstává zachován vždy jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy. Za zakázané levé odbočení z ul. Otakara Ševčíka ve směru Brno-centrum bude objízdná trasa vedena ze silnice I/50 ul. Ostravská – I/42 ul. Ostravská, ul. Olomoucká, dále po místních komunikacích v ul. Olomoucká a ul. Životského. Ze směru od Černovic bude objízdná trasa vedena ze silnice II/374 ul. Černovická rovněž ulicemi Olomoucká a Životského.

Důvod uzavírky: souvislá obnova krytu vozovky silnice I/42.


V rámci obou uzavírek budou Brněnskými komunikacemi a.s. upraveny signální plány světelných signalizačních zařízení na dotčených křižovatkách v trase uzavírky a objížďky) pro zlepšení plynulosti dopravy a minimalizaci dopravních komplikací.