Univerzita obrany oslavila Den ozbrojených sil

V areálu svých brněnských kasáren uskutečnila Univerzita obrany v pátek 28. června 2019 slavnostní nástup u příležitosti Dne ozbrojených sil. Za Jihomoravský kraj přítomné shromáždění u příležitosti armádního svátku pozdravil náměstek hejtmana Martin Maleček.

Den ozbrojených sil je jedním z nejvýznamnějších armádních svátků u nás. Připomíná slavnostní vojenskou přísahu Československé střelecké brigády v městečku Darney. Dne 30. června 1918 zde Francie jako první ze spojeneckých velmocí uznala náš požadavek na samostatný stát.

Univerzita obrany vznikla v roce 2004 a navázala na pedagogický a materiálně technický potenciál tří bývalých vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. V současnosti Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

Více informací na www.unob.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK