foto 1 foto 2

Závěrečný účet JMK za rok 2018

Závěrečný účet JMK za rok 2018 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 20.06.2019 usnesením č. 1984/19/Z23 a je zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Materiál byl zveřejněn 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu - v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2018 (pdf, 9.522 kB) - plné znění