Odlehčovací služba ve Ville Vlaďka v Lelekovicích zahajuje provoz

Jihomoravský poskytovatel sociálních služeb spolek Betanie – křesťanská pomoc otevřel ve středu 26. června 2019 v Lelekovicích odlehčovací službu pro 18 dospělých uživatelů s kombinovaným postižením.

Uživatelská služba poskytuje krátkodobý pobyt a odlehčuje domácím pečovatelům na dobu určitou - na omezenou dobu (maximálně 3 měsíce) přebírá do péče osobu, o níž se běžně doma stará rodina, která ovšem musí tuto péči přerušit.
Budova Villa Vlaďka byla postavena za 25 milionů korun, z 85 procent byly náklady hrazeny z fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu (IROP). Jihomoravský kraj bude přispívat na úvazky 16 zaměstnancům, z nichž 12 bude pracovat v třísměnném provozu.

„Velmi vítám rozvoj odlehčovacích služeb a budu rád, když začnou stárnoucí občané vnímat, že náš kraj nepodporuje nejen domovy seniorů. Velký význam klademe také na rozvoj odlehčovacích a terénních služeb, které umožnují lidem prožít stáří ve svém přirozeném prostředí,“ uvedl při otevření Villy Vlaďka náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Více informací najdete na https://www.betanie.eu/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMK