Ve znojemském Minoritském klášteře otevřeli expozici lapidária

V prostorách krajem zřizovaného Jihomoravského muzea ve Znojmě – Minoritském klášteře – byl ve středu 26. června 2019 otevřen zrekonstruovaný zadní trakt objektu s expozicí lapidária. Za Jihomoravský kraj se slavnostního otevření zúčastnil radní Tomáš Soukal.

Fyzická realizace projektu s názvem „Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera s expozicí lapidária“ byla zahájena 4. ledna 2018, celkové náklady projektu dosáhly výše 9,797 milionu korun.

Lapidárium (z lat. lapis – „kámen“) je označení pro místo či instituci, kde jsou shromážděny a vystavovány kamenné předměty jako sochy, náhrobky, sarkofágy, pomníky, kašny, kříže, milníky, kamenné části nebo články staveb, (kupříkladu pilíře, sloupy, kružby oken, portály, svorníky, žebra, klenáky) apod.

Podsbírka lapidária Jihomoravského muzea ve Znojmě soustřeďuje nejrůznější kamenné fragmenty ze zaniklých znojemských staveb a kamenné sochy dříve obohacující například veřejný prostor Znojma a okolních cest, křižovatek a obcí.

Součástí projektu byla celková revitalizace prostoru zadního traktu Minoritského kláštera, spočívající zejména v úpravě nejen samotné zahrady, ale také kamenné zdi a schodů, fasád, dřevěného schodiště a novým prvkem je rampa pro bezbariérový přístup. V místnosti, která navazuje na vstup do venkovní expozice lapidária, je zřízena edukační místnost, která bude určena nejen pro edukativní programy pro školní děti, ale také jako herna a místo k aktivnímu odpočinku pro děti a jejich doprovod. Naplánováno je zde umístění interaktivního displeje, který bude sloužit k rozšiřování obzorů a vzdělávání návštěvníků v těchto prostorách.

Pro veřejnost se zadní trakt s expozicí lapidária otevře ve čtvrtek 27. června 2019 a bude přístupný v rámci prohlídky expozic a výstav v otevírací době minoritského kláštera.

Podrobné informace k lapidáriu v Minoritském klášteře naleznou zájemci ZDE (docx, 305 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMK