Informace č.j.: JMK 33815/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 33815/2008               S – JMK 17144/2008 OKP                Krásná/541651233               10. 3. 2008
 
 
„Studie obchvatu Břeclavi - zpráva“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 2. 2. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – studie obchvatu Břeclavi – zpráva“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Firma HBH projekt zpracovala na zakázku ŘSD vyhledávací studii s názvem pro rychlostní silnici R 55 v úseku Břeclav (D 2) – hranice ČR/Rakousko. Den dokončení studie byl stanoven na 31.1.2008.
Požadujeme
a) předat kopii předmětné studie v elektronické formě na CD-ROM,
b) předat veškerou korespondenci ve věci této studie se zpracovatelem této studie
c) předat veškerou korespondenci ve věci této studie s ŘSD,
d) předat veškerou korespondenci ve věci této studie s městem Břeclav a dotčenými obcemi na Břeclavsku,
e) kopie zápisů/záznamů z jednání, kde se jednalo o této studii,
Informace se požadují za období od 1.6.2007,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická i emailová, zápisy/záznamy ze jednání a dokumenty předané osobně“.
 
V souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.“ Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) v příloze zasíláme Vámi požadované informace v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů:
 
k písm. b), resp. písm. c) Žádosti
-         e-mail odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 5. 12. 2007 s názvem „R55 Břeclav – hranice ČR“ Vám již byl zaslán sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 157783/2007 ze dne 14. 12. 2007, a to na e-mailovou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů, máte ho tedy prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílán.
-         e-mail odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28. 1. 2008 s názvem „R55 Břeclav – st. hranice“ Vám zasíláme jako přílohu tohoto sdělení.
 
S ohledem na skutečnost, že část Vámi požadovaných informací má povinný subjekt k dispozici pouze v písemné podobě a jejich poskytnutí bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 23324/2008 ze dne 14. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 37,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 17. 12. 2007.
 
Sdělujeme Vám, že v příloze sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 17144/2008 ze dne 10. 3. 2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informacev písemné podobě.
 
Žádné další informace v elektronické podobě ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                            E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337               541651233                5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz