Kraj opraví další čtyři úseky silnic II. a III. třídy. a vybuduje novou okružní křižovatku

Část bezmála stamilionového navýšení části krajského rozpočtu určené na rekonstrukce silnic II. a III. třídy využije Jihomoravský kraj na zahájení nových staveb. Opravy se tak dočkají například silnice mezi Starovičkami, Rakvicemi a Břeclaví, Šaraticemi a Milešovicemi nebo Újezdem u Brna a Otnicemi. Mimo to kraj zbuduje také novou okružní křižovatku v Moravanech na Brněnsku. Investiční záměry dnes (24. června) na svém zasedání potvrdili radní Jihomoravského kraje.

Mezi Starovičkami, Rakvicemi a Břeclaví dá Jihomoravský kraj do pořádku dva úseky silnice II/45. „Odfrézujeme staré asfaltové nátěry, vyrovnáme nerovnosti a položíme nové ložní a obrusné vrstvy. V rámci stavby dojde také ke zřízení krajnic a úpravě stávajících sjezdů a odvodnění,“ přiblížil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Romana Hanák s tím, že stavba za více než 24 milionů korun (bez DPH) by mohla začít letos v září a pracovat se bude do června příštího roku.
Úsek silnice III/4165 mezi Šaraticemi a Milešovicemi, který čeká oprava, měří více než 4 kilometry. „Dnes je silnice hojně záplatovaná a hrbolatá. Zesílíme proto stávající kryt a položíme nové obrusné vrstvy,“ doplnil Hanák, podle kterého akce vyjde přibližně na 8 milionů korun a odstartuje letos v srpnu. Hotovo by dělníci měli mít již tento rok v září.

Rekonstrukce čeká i na silnici II/418 od konce Újezdu u Brna přes křižovatku se silnicí III/4166 až po začátek obce Otnice. „Rekonstrukce spočívá v odstranění stávající obrusné vrstvy, vyrovnání nerovností, provedení rekonstrukce odlamujících se okrajů vozovky a položení nového krytu. Komunikace bude také rozšířena na požadovaných 6,5 metru,“ sdělil Hanák s tím, že akce podle odhadů vyjde přibližně na 27 milionů korun a potrvá od září letošního roku do června roku 2020.

Posledním ze schválených investičních záměrů je pak výstavba okružní křižovatky na severovýchodním okraji obce Moravany v místě stávajícího křížení silnice III/15275 s ulicí Žitnou a Bohunickou cestou. „Významnou součástí stavby je vybudování retenčně vsakovacího zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou odváděnou ze zpevněných ploch nově vybudovaných komunikací. Inženýrské sítě, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou, budou přeloženy. Podél komunikací a chodníků vybudujeme též nové veřejné osvětlení. Náklady na stavbu odhadujeme ve výši téměř 24 milionů korun, přičemž obec by se na nich podílela přibližně 7 miliony,“ uvedl Hanák. Dělníci by zde mohli začít pracovat již letos v září a hotovo mít v červnu 2020.

foto JMK