V Jihomoravském kraji se soutěžilo o Regionální potravinu

V Brně 19. června 2019 hodnotitelská komise rozhodovala o vítězích prestižní značky Regionální potravina. Cílem bylo vybrat jedinečné regionální zemědělské a potravinářské výrobky, které ctí řemeslo, odpovědný přístup a především místní suroviny. Celkem se v Jihomoravském kraji do soutěže přihlásilo 51 výrobců se 193 produkty.

Značka Regionální potravina, která snoubí respekt k řemeslu, úctu k přírodě a lokální výrobu, se letos udílí již desátým rokem. Za dobu své existence si vybudovala renomé, popularita oceněných výrobků každým rokem stoupá. Získat ji mohou v krajských soutěžích pouze malí a střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Základní podmínkou je, aby byl produkt vyrobený v daném regionu. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent a hlavní surovina musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tak mají pevnou vazbu s regionem, často se jedná o krajové speciality, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.
Hodnotitelská komise na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně rozhodovala, které výrobky získají ocenění. V Jihomoravském kraji je každoročně o soutěž velký zájem. V letošním roce se přihlásilo 51 výrobců se 193 výrobky, největší zájem byl o kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje.

Další podrobnosti a jména vítězů jsou zde: http://www.regionalnipotravina.cz/o-projektu/aktuality/v-jihomoravskem-kraji-se-soutezilo-o-regionalni-potravinu/  .