Letošní závod mistrovství světa silničních motocyklů podpoří kraj částkou 27,5 milionu korun

Částkou 27,5 milionu korun ze svého rozpočtu podpoří Jihomoravský kraj organizaci letošního závodu mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu v Brně. V březnu schválenou částku 25 milionů korun zastupitelé navýšili na svém zasedání 20. června 2019 o 2,5 milionu korun.

„Moto GP svým významem přesahuje hranice jižní Moravy, jde o akci na úrovni ČR, to je potřeba si uvědomit. Kraj dlouhodobě deklaruje její podporu a jsem rád, že jsme v této otázce za jedno i s městem Brnem. Svědčí o tom i dnešní rozhodnutí zastupitelstva o navýšení finanční podpory o 2,5 milionu korun. Je potřeba ale dodat, že je to již hraniční částka, kterou je kraj schopen každoročně podporovat organizaci této významné akce nadregionálního charakteru,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Stejné zvýšení příspěvku o 2,5 milionu korun schválilo 18. června 2019 město Brno. „To společně s dotací 55 milionů od státu pokryje převážnou část zalistovacího poplatku a naším úkolem do budoucna je i nadále jednat o systémové podpoře tohoto prestižního závodu,“ dodal hejtman Šimek.

Příjemcem uvedené částky 55 milionů z dotace Ministerstva pro místní rozvoj bude Jihomoravský kraj. Ten dnes usnesením zastupitelstva schválil převést tyto prostředky na konečného příjemce, tedy Spolek pro GP ČR Brno. Dotace bude určena na podporu uspořádání akce Moto GP ČR 2019, a to výlučně na úhradu výdajů spojených s úhradou licenčních poplatků pro zabezpečení organizace Moto GP v ČR (zalistovací poplatky, promotérské a mediální poplatky).

Závod mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu v Brně v roce 2019, který zmíněný Spolek realizuje na základě smlouvy uzavřené s promotérskou společností seriálu mistrovství světa silničních motocyklů DORNA SPORTS, je součástí seriálu FIM mistrovství světa silničních motocyklů. Brněnský závod seriálu mistrovství světa motocyklů se na Masarykově okruhu letos uskuteční 2. až 4. srpna.