Změny ve složení rady kraje

V průběhu zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 20. června 2019 došlo k personální změně ve složení krajské rady – dosavadní náměstkyně hejtmana Taťána Malá rezignovala na funkci náměstkyně, členkou rady však zůstává. Novým náměstkem hejtmana byl zvolen dosavadní radní Petr Hýbler. Změny vstoupí v platnost 1. července 2019.

Taťána Malá bude nově radní pro majetek a komunikaci s vládou a centrálními orgány. „V posledním roce se moje práce významně změnila a přesunula se na centrální úroveň. Příkladem může být jednání o motocyklové Grand Prix České republiky nebo stavbě multifunkční haly v areálu brněnského výstaviště. Kraj potřebuje někoho, kdo bude z pozice radního jednat s vládou a centrálními úřady," uvedla Malá. Její pozici a gesci v oblasti investic převezme radní Petr Hýbler, který má v radě dosud na starosti oblasti regionálního rozvoje, venkova a zemědělství. „K těmto oblastem si přiberu i investice. V této gesci je hodně projektů, které jsou rozpracované a já jsem připraven na nich dále pracovat," uvedl Hýbler.