Jihomoravský kraj v rámci centrálního nákupu snížil náklady na zemní plyn na rok 2020

Jihomoravský kraj úspěšně nakoupil zhruba 137 tisíc MWh zemního plynu na rok 2020 pro kraj i krajem zřízené organizace. Kraj využil toho, že ceny zemního plynu v současné době klesly a takto načasovaným obchodem se mu podařilo dosáhnout úspory pro další období ve výši cca 20 milionů korun.

V kategorii maloodběr byla vysoutěžena cena 548,- Kč/MWh a v kategorii střední a velkoodběr cena 554,- Kč/MWh. Celková cena dodávek zemního plynu tak bude v roce 2020 činit cca 75,7 mil. Kč bez DPH.

Nákup kraj realizoval formou aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím svého centrálního zadavatele – společnosti CEJIZA, s.r.o.

„Management nákladů na provoz krajských zařízení je jednou z priorit kraje a jedním z hlavních úkolů společnosti Cejiza. Proto mu bude i nadále věnována velká pozornost včetně posílení týmu energetiky,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Zemní plyn bude dodáván do 435 odběrných míst. Příprava podkladů pro takto rozsáhlou veřejnou zakázku je ve všech ohledech velmi náročná a společnost CEJIZA, s.r.o., vše úspěšně zvládla.