Meziregionální workshop projektu E-COOL v Lotyšsku

V rámci meziregionálního projektu E-COOL, uskutečňovaného pod záštitou programu Interreg Europe, se v lotyšské Jelgavě ve dnech 11. - 12. června 2019 konal první meziregionální workshop.

Projekt je zaměřen na podporu podnikavosti mladých lidí a jednou z jeho aktivit je sdílení příkladů dobré praxe mezi partnery. Jihomoravský kraj, jako jeden z 10 partnerů, se jej zúčastnil také, a to ve složení Eriky Dittrichové (hlavní manažerka projektu) a Jany Panáčkové (manažerka projektu), spolu s Maximem Dužkem jako stakeholderem vyslaným za Krajskou hospodářskou komoru jižní Moravy.
Podrobnosti o projektu zájemci naleznou na stránkách českého partnera https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/3/pages/48  nebo na stránkách Interreg Europe https://www.interregeurope.eu/e-cool / .