Porada tajemníků s vedením KrÚ JMK 25.06.2019

Pozvánka (pdf, 126 kB)

 

Podklady ke stažení:

- Odbor školství: Novela vyhlášky o konkurzním řízení na obsazení místa ředitelů škol a školských zařízení (doc, 32 kB) + prezentace (pptx, 303 kB)
- Odbor životního prostředí: Studny a kontrola provádění vrtů (informace budou sděleny ústně)
- Odbor kultury a památkové péče:Představení projektu „Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví“  (pptx, 428 kB)+ leták 1 (pdf,2 458 kB) + leták 2 (pdf, 174 kB)
 

 Odbor regionálního rozvoje: Prezentace (pptx, 2 618 kB) zahrnuje témata:

- Nabídka profesního vzdělávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
- Zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

- Vyhlášené dotační programy odboru regionálního rozvoje