Krajské fórum prevence 2019 se zaměřilo na výkon trestu odnětí svobody

Krajské fórum prevence 2019, tentokrát zaměřené na výkon trestu odnětí svobody, nové trendy a alternativy, se konalo v úterý 18. června 2019 v aule Administrativního a školicího centra Krajského úřadu JMK na Cejlu 73 v Brně. Akci, kterou pořádalo oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství, zahájila krajská radní Jana Pejchalová.
„Krajské fórum prevence přináší pro budoucnost výkonu trestu odnětí svobody důležitá témata. To vše samozřejmě při vědomí toho, že i nové trendy musí zachovat základní cíle výkonu trestu odnětí svobody, zabránit v páchání opakované trestné činnosti, vést pachatele trestné činnosti k prosociálnímu způsobu života,“ uvedla radní Jana Pejchalová.
Účastnící se odborníci představili zkušenosti s elektronickým monitorovacím systémem jako alternativou k výkonu trestu odnětí svobody, dále se diskutovalo o specializovaném zacházení ve věznicích, což spočívá v uplatňování bezpečnostních, zdravotnických, psychologických a pedagogických přístupů. Rozebírala se také kontinuální péče o uživatele návykových látek během uvěznění a po propuštění. Přítomní byli seznámeni i s pilotním projektem zacházení v „otevřené věznici“ v Jiřicích na Nymbursku, kde vězni žijí bez mříží a ostnatých drátů a který má zatím po roce působení nulovou recidivu.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK