Kraj pomůže nastartovat projekt Borůvkové farmy v Rodinném domově ve Lvovské oblasti

Dar 200 tisíc korun pro Rodinný domov Živá perla v obci Bortnyky ve Lvovské oblasti doporučili schválit krajskému zastupitelstvu členové krajské rady na svém jednání 17. června 2019. Dar pomůže realizovat projekt Borůvkové farmy v tomto partnerském regionu Jihomoravského kraje.

Rodinný domov „Živá perla“ v ukrajinské obci Bortnyky funguje jako pomoc pro chlapce z rozvrácených rodin nebo pro chlapce, kteří část svého života prožili na ulici. Pro chod domova je důležité hospodářství, které jim přináší obživu a díky prodeji části úrody také finanční prostředky. „Chlapci zde tráví v průměru okolo deseti let, proto je důležité, aby prostředí domova bylo založeno na rodinných principech. Dbá se tedy na samostatnost chlapců a na to, aby se naučili hospodařit a byli připraveni na život,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek

V roce 2017 domov provedl podrobnou analýzu místní zemědělské půdy, během které bylo zjištěno, že je vhodná k pěstování borůvek. Na základě toho se domov rozhodl v roce 2018 realizovat projekt tzv. „Borůvkové farmy“. Základem je nákup rostlin borůvkovníku s plodností více než čtyřicet let, jehož úroda a prodej zajistí do pěti let finanční nezávislost chodu dětského domova a bude generovat zisk pro budoucí investice. Celková předpokládaná plocha, která bude osazena, je 10 ha. Předpokládaná investice v období 2018 2021 činí více než 2,5 milionu korun. Dar Jihomoravského kraje bude určen zejména na přípravu půdy, nákup a zasazení rostlin borůvkovníku, oplocení plantáže, vytvoření zavlažovacího systému a zaměstnání osoby zodpovědné za péči o plantáž.